Bandar Baru Bangi, 21 September 2007

 

VISI:

Sebelum saya memulakan tajuk seperti VISI atau WAWASAN ini ingin saya memperjelaskan terlebih dahulu bahawa saya memperdekati subjek ini bermula daripada dalaman diri kita ke luar dan bukan sebaliknya, dari luar ke dalam sebagaimana yang lazimnya diberitahu.

Dengan kata yang lebih tepat VISI atau WAWASAN adalah sesuatu yang BATIN di dalam HATI NURANI (CONSCIENCE) yang dapat kita rasa dan lihat dengan MATA HATI kita, walaupun tidak nampak dengan mata kasar.

Untuk menjadi pegawai yang berkesan yakni cemerlang maka kita seharusnya mempunyai VISI atau WAWASAN yang dapat melihat dengan mata hati image HASIL atau produk yang hendak kita dihasilkan itu dengan jelas.

(Mereka yang ingin mendalami subjek ini yang berdasarkan konsep semuanya bermula daripada dalam diri (batin) insan bolehlah membaca artikal Steven Convoy iaitu `Seven Habits'. Bagaimanapun saya mencipta TUJUH PRINSIP DIRI ini adalah berdasarkan elemen fundamental insan, pengalaman dan budaya kita yang universal dan bagi mereka yang berminat mendalaminya bolehlah merujuk terus kepada saya, terima kasih.)

 

bersambung ...

 

 

 

 

 

 

 

   


Copyright 2005-2007 by Dr. Ghazali AG
All Rights Reserved.